menu

Bonus Topup 5% yang Tiada Had

Thor bagi Bonus Topup 5% Tanpa Had kepada pemain setiap kali menambah nilai

Untuk menambahkan lebih nilai bagi deposit anda, kami sediakan 5% unutk setiap deposit.

Syarat-Syarat Promosi

  • Semua deposit layak dapat bonus ini sehingga MYR128. Tekan sini untuk contoh pengiraan.
  • Semua members yang dapat bonus ini mesti memenuhi syarat 3x turnover sebelum boleh cuci. Tekan sini untuk pengiraan turnover.
  • Kami berhak untuk menggantung atau menamatkan mana-mana akaun pendua atau mana-mana akaun yang tidak mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan.